Danube Swabian

 

"Every man is a quotation from all his ancestors."
- C
Ralph Waldo Emerson


Subscribe to DVHH-L email list.

     

Hungarian-English Research Terms & Phrases

©2002-2003 DVHH.org. Jim Schiwal provided the original chart &
Veronika Nagy revised the Hungarian to English translations. (prints 12 pages)

Hungarian English Explanation or comments
a, az the "a" corresponds to the English definite article, "the."  Before a word beginning with a vowel, "a" becomes "az."  ("a" is pronounced like "aw" and not like the English indefinite article "a")
ács, ( ácsmester ) carpenter, (master carpenter)  
ag. AG. Evangelical ágostai
agyhártyagyulladás brain fever meningitis
agyrázkódás concussion  
agyvelőgyulladás brain-fever  
agyvérzés apoplexy, stroke   
akadály (1) obstacle (2) obstruction, (3) impediment, difficulty
akadálytalan unhindered, unimpeded  
állapot  marital status  
állapota status of   
állapotos pregnant  not to be confused with "állapot"
állás position status (usage: generally refers to "occupation")
által megöletett murdered by …  
anyakönyvek registries records
apáca nun   
asszony  (married) woman singular form
asszonyok (married) women plural form
asztalos  joiner, cabinet-maker  
bányamunkás (1) mineworker collier, pitman (in a coal-mine)
bányász miner  
bélgyulladás  coccidiosis protozoan parasitic infection of digestive tract
betegség (1) disease (2) illness, sickness
betegség vagy halál oka "the cause of sickness or death" This is an expression.
betegség vagy más halálnemnek megnevezése "name of illness or other manner of death" This is an expression.
bírtokos (1) (land)owner  (2) possessor
bodnár cooper  
bognár wheelwright, cartwright (maker of carts)  
bőrbetegség skin-disease, dermatosis, skin-affection  
bubópestis bubonic plague   
cigány (1) gypsy (people) (2) Romany (language), (3) bohemian
cipész/czipész* shoemaker, bootmaker, cobbler * "czipész" is an arhaic, obsolescent expression
csaladi állapota his/her marital status  
csalás (1) cheating (2) fraud, swindle
csalas allapota   obvious misspelling of the source word - see above
cselédlány maid(servant), servant girl  
csikós horseherd (wrangler)
csősz a guard (watchman) of a building or of land
csősztelek   plot or allotment of the guard/watchman
cukorbetegség diabetes   
difteria  diphtheria  
egybekelés ideje date of marriage   
éhenhal dies of hunger This is an expression.
éhhalálozott  died of hunger This is an expression.
el volt-e látva a halotti szentsigekkel * Were the last rites administered?  Question. *Archaic, obsolescent.
elhalálozott, elhunyt deceased   
elholtnak of the deceased (deceased = elholt) *Archaic, obsolescent.
elnevezés napja naming date   
élősdik által terjesztett betegség verminous disease   
eltemetés funeral   
eltemetés helysége place/locality of funeral  
emlőgyulladás  mastitis inflammation of the mammary gland caused by specific disease producing microorganisms
epilepszia epilepsy   
erdész woodsman, forester, forest-ranger  
és and  
esketés marriage ceremony  
esketés éve és napja year and day of marriage ceremony  
esketési  marriage …  
esketési anyakönyv marriage register  
esketönek neve és tisztje name and title of person performing marriage  
esküvo (1) wedding (2) marriage (ceremony)
észrevétel comment   
észrevételek comments   
év  year  
éve year of   
évek years  
éves years old example: Tom is 7 years old. - Tom 7 éves.
fekete halál ( pestis) black death  
felszolgáló szobalány parlor maid  
férfi male, man  
férje her husband  
fertőző betegség infectious/contagious desease  
festő  painter   
fia  son of  
     
fiatal lány young girl   
fiú boy  
foglalkozás occupation  
foglalkozása his or her occupation, occupation of …  
földbirtokos landowner freeholder who farmed
földész/földészek*   likely another term for peasant farmer (-ek is the plural), *archaic/obsolescent expression
földmunkás (1) navvy, labourer (2) digger
földművelés (1) cultivation (2) tillage (farming), (3) agriculture
földművelő (1) (worker) farmhand, labourer (2) farmer
földműves    synonym of "földművelő"
folyószám item number, entry number  
temetés  funeral   
forróság (1) hotness, heat (2) fever, (high) temperature
fülgyulladás otitis  
fültőmirigy-gyulladás mumps  
garatmandula-gyulladás inflammation of pharyngeal tonsils/adenoids, adenoiditis   
gazda  (1) farmer, smallholder (2) master, (3) manager, owner
gégegyulladás  laryngitis   
gennyes mandulagyulladás  putrid tonsillitis  
gennyes torokgyulladás  putrid sore throat/pharyngitis  
gerincvelő gyulladás inflammation of spinal marrow, myelitis   
gk. GK. görög katholikus  Greek Catholic   
gümőkór  tuberculosis   
gyalogos katona  foot soldier   
gyengeség  weakness, feebleness  (could refer to "old age")
gyerekbetegségek  children's illnesses   
gyermekágyban meghal  dies in childbirth  
gyermekszülésben meghal  dies in childbirth/child-bearing  
gyulladás  inflammation   
gyulladásos  inflamed  
hajadon  single unmarried (single female)
halál oka  cause of death   
halálos sérülést szenvedett  fatally injured   
halálozás  death   
halálozás éve és napja  year and day of death  
halálozási hir  death notice   
halálozások  deaths   
halász  fisherman   
halotti jegyzőkönyv  death register   
halottkémi kimutatás szerinti betegség és halálmód  illness and manner of death according to death certificate This is an expression.
halva született  stillborn  
hashártyagyulladás  peritonitis   
hasmenés  diarrhea   
házaló  peddler   
házasságok  marriages   
(a) házias, (b) házi  (a) house-proud, domesticated, (b) house-, home-, domestic-  
háziasszony  (1) housewife (2) hostess
háztartás (1) household (2) housekeeping
háztartó, házvezető  housekeeper  
hentes  butcher   
heregyulladás  orchitis, inflammation of testicles  
hetes  weeks old; of weeks  example: Tom 3 hetes. Tom is 3 weeks old.
himlő smallpox, variola  
hirdet  to announce, to publish   
hónap  month   
hónapja  month of   
hrubé c'revo  THIS IS NOT IN HUNGARIAN, it's in Slovanian.  large intestine
ideggyulladás  neuritis   
ikrek  twins   
influenzás megbetegedés  influenza   
ismeretlen  (1) unknown  (2) unfamiliar (face), (3) unidentified (corpse), (4) stranger
izomgyulladás  myocarditis 

Inflammation of the heart muscle, an uncommon disorder that is usually caused by viral infections such as coxsackie virus, adenovirus, and echovirus. It may also occur during or after various viral, bacterial, or parasitic infections (such as polio, influenza, or rubella).

izr. IZR. izraelita  Israelite, Jewish   
ízületi gyulladás  arthritis   
ízületi gyulladásos  arthritic   
izzadmányos* mellhártyagyulladás  effusive pleurisy  *archaic, obsolescent expression
jegyző notary  
jegyzőkönyv  record  proceeding, report
kalapas*/kalapos hatmaker, hatter *archaic, obsolescent expression
kanyaró  measles   
katona  soldier   
kékbetegségben szenvedő gyerek  blue baby   
kereskedő  (1) merchant, trader, dealer (2) tradesman, shop-keeper
keresztanya  godmother   
keresztapa  godfather   
keresztatya  godfather   
keresztelés napja  day of baptism   
keresztelések  baptisms   
keresztelési év  year of christening   
kereszteltnek  of the one who is baptized; for the one who is baptized This is an expression
kereszteltnek neve  name of the person who was baptized This is an expression
keresztnév  first name   
keresztszülő godparent   
keresztszülők  godparents   
keresztszülők vezetékneve, állása és vallása  godparents' first names, occupation and religion  
kertész  gardener   
kg. KG. keleti görög  Greek Oriental (Eastern)   
kimutatás  statement, report ("certificate")
kiütéses  eruptive  
kivonat  abstract, excerpt   
kőr heart "only in cards!" The heart, as the body part, in Hungarian is "szív"
kocsmáros  innkeeper   
köhög  cough   
kolera  cholera   
komorna  lady's maid   
kőműves  stone-mason, bricklayer, (brick)mason  
kor age  
kór  disease   
kora  his/her age  
(a) koraszül(öt)t, (b) korai születés  (a) premature baby, (b) premature birth   
koruk  their ages  
kovács  blacksmith   
közkatona  enlisted man, ordinary/common soldier, private   
községi  communal, parish, village-, local "község": (1) village, (2) community (Today it refers to a village in administrative terms.)
községi jegyző village notary, parish/town-clerk  
községi kertész village gardener  
községi rendőr village policeman  
községi szolga  municipal servant  
lakhely  residence, domicile  
lakhely és házszám  residence and house number   
lány  daughter, girl   
lánykori név  maiden name   
láz  fever   
leány  girl, maiden   
leányanya  unmarried mother   
leánykori név  maiden name   
lelkész  pastor   
lesinyuk THIS IS NOT IN HUNGARIAN  
mandulagyulladás  tonsilitis   
meghal  dies  
megnevezés  appelation   
megöli magát commits suicide  
mellbetegség  pectoral disease   
mészáros butcher  
mészáros  butcher   
mezőgazdasági munkás  farm hand, agricultural worker/labourer  
mirigygyulladás  adenitis, inflammation of a gland  
molnár  miller   
mosogatólány  scullery maid   
napja for … days / for a day  
napos days old; of days  
napszámos day-laborer, day-worker, day-waged man  
néhai  deceased   
neje   his wife  
nem  gender, sex   
neme  his/her gender, gender of [male: "fiú", "férfi", "fi" (abv.); female: "nő"
nemes  (1) noble(man), aristocrat  (2) noble, generous
nemi betegség  venereal disease   
név  name   
neve  name of; his or her name   
(szülők) neve és állása  (parents') name and occupation  
(a megholt hitvestársának vagy szüleinek) neve és allása  name and occupation (of the dead person's spouse or parents)  
woman, lady   
női female, woman-, woman's, women's, ladies(')  
nőtlen single, unmarried, celibate   
nőtlen vagy hajadon  unmarried man (bachelor) or woman   
     
nőtlen közrendu public-class / common class single   
ochrnutie  THIS IS NOT IN HUNGARIAN paralysis
(a) öngyilkos, (b) öngyilkosság (a) (1) suicide, (2) suicide-, suicidal, (b) suicide  
öngyilkosságot követ el  commits suicide   
özvegy  widowed, widower   
özvegy (asszony)  widow   
özvegy (ember)  widower   
özvegység  widowhood   
pap  priest, clergyman, minister, pastor  
pap neve  name of clergy officiating   
paraszt  farmer, peasant   
pásztor  (1) shepherd  (2) herdsman
patkolókovács  farrier, shoeing-smith  
pék  baker   
pestis  plague  (bubonic plague)
petefészek-gyulladás ovaritis  
rák  cancer   
ref. REF. református  Reformed, Calvinist  
rendőr policeman  
rk. RK. római katholikus  Roman Catholic   
roham (betegségé)  bout, fit, attack, seizure   
rószahimlő  rash, roseola (rubella, German measles)   
segéd  assistant   
sinynk  THIS IS NOT IN HUNGARIAN  
skarlát  scarlet fever   
sörfőző  brewer   
sorkatona  enlisted man, conscript, regular  
sorvadás  atrophy   
suszter  shoemaker, bootmaker, cobbler  
szabó tailor  
szabó  tailor   
szakács  cook, chef  
szamárköhögés  whooping cough   
szaruhártyagyulladás  sclerotitis   
szélütés  apoplexy, palsy   
szemgyulladás  ophthalmia   
szent  sacred, blessed, holy   
szentelmények  sacramentals   
szentségekkel  with sacraments  
szérumbetegség  serum sickness  
szív  heart  body part
szívroham  heart attack   
szobaasszony  chamber maid   
szobalány  parlor maid   
szolga  servant, attendant, domestic  
szolgálólány  maid(servant)  
szülésben meghal  dies in childbirth   
születés  birth  
születés és lakhely, házszám  place of birth, place of residency and house number  
születés ideje  time of birth   
születés kelte  birthdate   
született  born, née, was born  
szülésznő  midwife, maternity nurse  
szülőanya  mother (birth mother)   
szülők lakása  parent's place  
szülők neve, állása és vallása  parents' names, occupation and religion   
takarítónő  cleaner, cleaning woman/lady, home help  
tanító  teacher   
tanúk neve és állása  name and occupation of witnesses  
tejesember  dairyman   
telkes  land owner  or home owner in general? (could also refer to a "tenant)
temetés  funeral  "Burials" in Hungarian is "temetések", which is the plural
temetés helye és napja  location and day of burial  
temetések–  burials plural form of "temetés" "burial"
tífusz  typhus   
tiszt (1) officer (2) office, function, duty
tiszttartó bailiff one who manages an estate or farm
torok  throat   
torokgyulladás  laryngitis \ pharyngitis  inflammation of the throat
toroklob  sore throat  with fever and swollen glands
törvényes  legitimate, legal   
törvénytelen  illegitimate   
tüdő  lung   
tüdő vész  consumption  pulmonary tuberculosis, phthisis
tüdőbetegség porbelégzéstől  pneumoconiosis   
tüdőgümőkór  tuberculosis   
tüdögyulladás  pneumonia  inflammation of the lungs
vakbélgyulladás  appendicitis   
vallás  religion   
vallása  religion of, his/her religion  
vallásuk  their religion   
varrónő  seamstress   
vasutas  railway employee, railwayman, railroadman   
végelgyengülés  terminal weakness, senile decay  can be used to refer to "old age" but not restricted to that usage
végzetes betegség  terminal/fatal disease   
veleszületett  (1) congenital  (2) inherent, natural
vérhas  dysentery   
vérmérgezés  blood poisoning, sepsis  
vérrokonság  consanguinity  blood relationship
vérzés  hemorrhage   
vese  kidney   
vesegyulladás  nephritis  (kidney infection)
vész  disease  plague, pestilence
veszettség  rabies   
vezetéknév  surname  family name
vízbe fullad  drowns, gets drowned   
volt  was   
voltak  they were   
vörheny  scarlet fever   
zsellér * cotter, cottar *archaic, obsolescent expression

[Contributed by © Jim Schiwal provided the original chart & Veronika Nagy revised the Hungarian to English translations. (prints 12 pages). Published at DVHH.org 2002 by Jody McKim Pharr]

Finding Our Danube Swabian Ancestors


Find a Village Book to buy at:
Antiquariat Dipl.-Ing. Ralf Einhorn
Ordering (in English) / E-mail
Search Ralf's site by Village/Town/City:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Or Search Books by Region:
Banat |
Batschka |
Sathmar | Slavonia |
Syrmia
 | Swabian Turkey
For your convenience:
German to English Translations for
Ordering from German Book Dealers

Inserting German characters:
on a
PC - Hold down the "Alt" key & punch
 in numbers on the numeric keypad on the right: 

ä = 132 | Ä= 142 | ö= 148 | Ö=153 |
ü=129 | Ü=154 | ß=225


 
 
Last updated:
31 Jan 2014

Main DVHH Sections:
[History] [
Our Heritage] [Genealogy] [Community

Regional & Village Information:
[Banat] [Batschka] [Hungarian Highlands] [Sathmar] [Swabian Turkey] [Syrmia] [Slavonia] [Bulgaria]

About Us / Contact:
[DVHH at a glance] [Membership] [Contact Registry] [DVHH Mail List] [Guestbook] [DVHH News]


DVHH.org © 2003-2014 Donauschwaben Villages Helping Hands, a Nonprofit Corporation
Last Updated: 31 Jan 2014
Keeping the Danube Swabian legacy alive